คำแปล mine แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ mine อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

mine แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. mine [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เหมืองแร่
Synonym : shaft, diggings, well, pit
คำที่เกี่ยวข้อง : บ่อแร่

2. mine [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แหล่งอุดมสมบูรณ์
Synonym : abundance, cornupopia
Antonym : scarcity
คำที่เกี่ยวข้อง : แหล่งที่มีมากมาย

3. mine [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระเบิด
Synonym : landmine, ambush
คำที่เกี่ยวข้อง : ลูกระเบิด

4. mine [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขุดเหมือง

5. mine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขุดเหมือง
Synonym : excavate, stope, drill
คำที่เกี่ยวข้อง : ขุดแร่

6. mine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วางระเบิด
คำที่เกี่ยวข้อง : วางระเบิด, ทำลายด้วยทุ่นระเบิด

7. mine [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขุดอุโมงค์
Synonym : tunnel
คำที่เกี่ยวข้อง : ขุดโพรง

8. mine [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : ของฉัน
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเป็นของฉัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does mine mean?
The meaning of mine .
1. mine [noun]
Definition : excavation in the earth from which ores and minerals are extracted

2. mine [noun]
Definition : explosive device that explodes on contact
designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel

3. mine [verb]
Definition : get from the earth by excavation
ตัวอย่างประโยค
Mine ores and metals.

4. mine [verb]
Definition : lay mines
ตัวอย่างประโยค
The Vietnamese mined Cambodia.


ETdict.com, Copyright ©