คำแปล procedure แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ procedure อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

procedure แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. procedure [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขั้นตอน
Synonym : scheme, mode
คำที่เกี่ยวข้อง : กระบวนการ, การดำเนินงาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does procedure mean?
The meaning of procedure .
1. procedure [noun]
Definition : a particular course of action intended to achieve a result
Synonym : process
ตัวอย่างประโยค
The procedure of obtaining a driver's license.
It was a process of trial and error.

2. procedure [noun]
Definition : a process or series of acts especially of a practical or mechanical nature involved in a particular form of work
Synonym : operation
ตัวอย่างประโยค
The operations in building a house.
Certain machine tool operations.

3. procedure [noun]
Definition : a set sequence of steps, part of larger computer program
Synonym : function, routine, subprogram, subroutine

4. procedure [noun]
Definition : a mode of conducting legal and parliamentary proceedings


ETdict.com, Copyright ©