คำแปล 1980s แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ 1980s อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

1980s แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term 1980s was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does 1980s mean?
The meaning of 1980s .
1. 1980s [noun]
Definition : the decade from 1980 to 1989
Synonym : eighties


ETdict.com, Copyright ©