คำแปล Mrs แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ Mrs อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

Mrs แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. Mrs [abbreviation, ย่อ]
คำแปล/ความหมาย : นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว)
Synonym : Mrs.


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does Mrs mean?
The meaning of Mrs .
1. mrs [noun]
Definition : a form of address for a married woman
Synonym : mrs, mrs.


ETdict.com, Copyright ©