คำแปล US แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ US อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

US แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. us [pronoun, คำสรรพนาม]
คำแปล/ความหมาย : เรา
คำที่เกี่ยวข้อง : พวกเรา

2. US [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )
Synonym : America


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does US mean?
The meaning of US .
1. us [noun]
Definition : North American republic containing 50 states - 48 conterminous states in North America plus Alaska in northwest North America and the Hawaiian Islands in the Pacific Ocean
achieved independence in 1776
Synonym : america, the states, u.s., u.s.a., united states, united states of america, us, usa


ETdict.com, Copyright ©