คำแปล Xenopus แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ Xenopus อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

Xenopus แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term Xenopus was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does Xenopus mean?
The meaning of Xenopus .
1. xenopus [noun]
Definition : an African clawed frog
in some classifications made the type genus of a separate family Xenopodidae
Synonym : genus xenopus, xenopus


ETdict.com, Copyright ©