คำแปล accomplish แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ accomplish อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

accomplish แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. accomplish [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำสำเร็จ
Synonym : complete, perform, reach
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำเสร็จ, แล้วเสร็จ, บรรลุผล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does accomplish mean?
The meaning of accomplish .
1. accomplish [verb]
Definition : put in effect
Synonym : action, carry out, carry through, execute, fulfil, fulfill
ตัวอย่างประโยค
Carry out a task.
Execute the decision of the people.
He actioned the operation.

2. accomplish [verb]
Definition : to gain with effort
Synonym : achieve, attain, reach
ตัวอย่างประโยค
She achieved her goal despite setbacks.


ETdict.com, Copyright ©