คำแปล accomplishment แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ accomplishment อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

accomplishment แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. accomplishment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การบรรลุเป้าหมาย
Synonym : completion
คำที่เกี่ยวข้อง : ความสำเร็จ, ผลสัมฤทธิ์, ผลสำเร็จ

2. accomplishment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : งานที่ทำสำเร็จ
Synonym : achievement

3. accomplishment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์)
คำที่เกี่ยวข้อง : ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does accomplishment mean?
The meaning of accomplishment .
1. accomplishment [noun]
Definition : the action of accomplishing something
Synonym : achievement

2. accomplishment [noun]
Definition : an ability that has been acquired by training
Synonym : acquirement, acquisition, attainment, skill


ETdict.com, Copyright ©