คำแปล according to แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ according to อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

according to แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. according to [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ตามแต่
Synonym : in accordance with, in agreement with
คำที่เกี่ยวข้อง : ตามที่, ตาม

2. according to [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ที่กำหนดโดย
คำที่เกี่ยวข้อง : ตามข้อกำหนดของ


The term according%to was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©