คำแปล administration แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ administration อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

administration แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. administration [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจัดแบ่งทรัพย์สินที่ดิน (ของผู้ตายหรือของบริษัท)

2. administration [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การบริหาร
Synonym : management
คำที่เกี่ยวข้อง : การจัดการ

3. administration [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การบริหารรัฐกิจ

4. administration [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คณะบริหาร
คำที่เกี่ยวข้อง : คณะจัดการ

5. administration [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เจ้าหน้าที่บริหารของรัฐ

6. administration [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระยะเวลาการบริหารงาน (ด้านการเมือง)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does administration mean?
The meaning of administration .
1. administration [noun]
Definition : a method of tending to or managing the affairs of a some group of people (especially the group's business affairs)
Synonym : disposal

2. administration [noun]
Definition : the persons (or committees or departments etc.) who make up a body for the purpose of administering something
Synonym : brass, establishment, governance, governing body, organisation, organization
ตัวอย่างประโยค
He claims that the present administration is corrupt.
The governance of an association is responsible to its members.
He quickly became recognized as a member of the establishment.

3. administration [noun]
Definition : the act of administering medication
Synonym : giving medication

4. administration [noun]
Definition : the tenure of a president
Synonym : presidency, presidential term
ตัวอย่างประโยค
Things were quiet during the Eisenhower administration.

5. administration [noun]
Definition : the act of governing
exercising authority
Synonym : governance, governing, government, government activity
ตัวอย่างประโยค
Regulations for the governing of state prisons.
He had considerable experience of government.

6. administration [noun]
Definition : the act of meting out justice according to the law
Synonym : judicature


ETdict.com, Copyright ©