คำแปล advantage แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ advantage อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

advantage แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. advantage [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความได้เปรียบ
Synonym : favor, preference
Antonym : disadvantage,handicap
คำที่เกี่ยวข้อง : ข้อได้เปรียบ, ข้อดี

2. advantage [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผลประโยชน์
Synonym : benefit, gain
คำที่เกี่ยวข้อง : ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี

3. advantage [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ดีขึ้น

4. advantage [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โอกาส


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does advantage mean?
The meaning of advantage .
1. advantage [noun]
Definition : the quality of having a superior or more favorable position
Synonym : vantage
ตัวอย่างประโยค
The experience gave him the advantage over me.

2. advantage [noun]
Definition : (tennis) first point scored after deuce

3. advantage [noun]
Definition : benefit resulting from some event or action
Synonym : reward
ตัวอย่างประโยค
It turned out to my advantage.
Reaping the rewards of generosity.

4. advantage [verb]
Definition : give an advantage to
ตัวอย่างประโยค
This system advantages the rich.


ETdict.com, Copyright ©