คำแปล affair แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ affair อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

affair แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. affair [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การงาน
Synonym : business, concern, responsibility

2. affair [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
Synonym : amour, liaison, affaire

3. affair [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรื่องอื้อฉาว

4. affair [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เหตุการณ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does affair mean?
The meaning of affair .
1. affair [noun]
Definition : a vaguely specified concern
Synonym : matter, thing
ตัวอย่างประโยค
Several matters to attend to.
It is none of your affair.
Things are going well.

2. affair [noun]
Definition : a usually secretive or illicit sexual relationship
Synonym : affaire, amour, intimacy, involvement, liaison

3. affair [noun]
Definition : a vaguely specified social event
Synonym : function, occasion, social function, social occasion
ตัวอย่างประโยค
The party was quite an affair.
An occasion arranged to honor the president.
A seemingly endless round of social functions.


ETdict.com, Copyright ©