คำแปล against แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ against อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

against แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์

2. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ดูขัดแย้งกับ
คำที่เกี่ยวข้อง : ดูขัดกับ

3. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ต่อต้าน
Synonym : opposite to
คำที่เกี่ยวข้อง : สู้กับ

4. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ต้าน
คำที่เกี่ยวข้อง : ทวน, ทวนน้ำ

5. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ทาบ
คำที่เกี่ยวข้อง : พิง, พาด, แนบ

6. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ปกป้องจาก

7. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ปะทะกับ
คำที่เกี่ยวข้อง : กระทบกับ

8. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : เป็นข้อเสียของ

9. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : เปรียบเทียบกับ

10. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ฝืน
คำที่เกี่ยวข้อง : ฝ่าฝืน, ขัด, ตรงกันข้ามกับ

11. against [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : เพื่อใช้คืนให้กับ


The term against was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©