คำแปล agenda แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ agenda อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

agenda แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. agenda [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กำหนดการ
Synonym : program, plan, schedule
คำที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบวาระ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does agenda mean?
The meaning of agenda .
1. agenda [noun]
Definition : a temporally organized plan for matters to be attended to
Synonym : docket, schedule

2. agenda [noun]
Definition : a list of matters to be taken up (as at a meeting)
Synonym : agendum, order of business


ETdict.com, Copyright ©