คำแปล allure แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ allure อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

allure แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. allure [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การจูงใจ
Synonym : fastination
คำที่เกี่ยวข้อง : ความยั่วยวน

2. allure [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดึงดูด
Synonym : attract, entice, fastinate
คำที่เกี่ยวข้อง : ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ

3. allure [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดึงดูด
Synonym : attract, entice, fastinate
คำที่เกี่ยวข้อง : ยั่วยวน, ล่อใจ, ล่อตาล่อใจ, จูงใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does allure mean?
The meaning of allure .
1. allure [noun]
Definition : the power to entice or attract through personal charm
Synonym : allurement, temptingness

2. allure [verb]
Definition : dispose or incline or entice to
Synonym : tempt
ตัวอย่างประโยค
We were tempted by the delicious-looking food.


ETdict.com, Copyright ©