คำแปล alright แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ alright อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

alright แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. alright [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ดี (คำที่ไม่เป็นทางการ)
Synonym : all right
คำที่เกี่ยวข้อง : น่าพอใจ

2. alright [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : คำทักทายเมื่อพบกัน
Synonym : ay-up!
คำที่เกี่ยวข้อง : เฮลโล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does alright mean?
The meaning of alright .
1. alright [adjective]
Definition : nonstandard usage

2. alright [adverb]
Definition : without doubt (used to reinforce an assertion)
Synonym : all right
ตัวอย่างประโยค
It's expensive all right.

3. alright [adverb]
Definition : an expression of agreement normally occurring at the beginning of a sentence
Synonym : all right, fine, ok, very well

4. alright [adverb]
Definition : in a satisfactory or adequate manner
Synonym : all right, o.k., okay
ตัวอย่างประโยค
She'll do okay on her own.
Held up all right under pressure.


ETdict.com, Copyright ©