คำแปล always แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ always อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

always แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. always [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ตลอดเวลา
Synonym : all the time, at all times, without exception
คำที่เกี่ยวข้อง : ตลอดไป

2. always [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : เสมอ
คำที่เกี่ยวข้อง : เสมอๆ, ทุกคราว, ทุกครั้ง, ทุกที, เป็นประจำ, บ่อยๆ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does always mean?
The meaning of always .
1. always [adverb]
Definition : at all times
all the time and on every occasion
Synonym : e'er, ever
ตัวอย่างประโยค
I will always be there to help you.
Always arrives on time.
There is always some pollution in the air.
Ever hoping to strike it rich.
Ever busy.

2. always [adverb]
Definition : without variation or change, in every case
Synonym : constantly, invariably
ตัวอย่างประโยค
Constantly kind and gracious.
He always arrives on time.

3. always [adverb]
Definition : without interruption
Synonym : constantly, forever, incessantly, perpetually
ตัวอย่างประโยค
The world is constantly changing.

4. always [adverb]
Definition : at any time or in any event
ตัวอย่างประโยค
You can always resign if you don't like it.
You could always take a day off.

5. always [adverb]
Definition : forever
throughout all time
ตัวอย่างประโยค
We will always be friends.
I shall treasure it always.
I will always love you.


ETdict.com, Copyright ©