คำแปล ambition แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ambition อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ambition แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ambition [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความทะเยอทะยาน
Synonym : aspiration
คำที่เกี่ยวข้อง : ความปรารถนาอันแรงกล้า, ความมักใหญ่ใฝ่สูง

2. ambition [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดมุ่งหมาย
Synonym : gold, end
คำที่เกี่ยวข้อง : เป้าหมาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ambition mean?
The meaning of ambition .
1. ambition [noun]
Definition : a cherished desire
Synonym : aspiration, dream
ตัวอย่างประโยค
His ambition is to own his own business.

2. ambition [noun]
Definition : a strong drive for success
Synonym : ambitiousness

3. ambition [verb]
Definition : have as one's ambition


ETdict.com, Copyright ©