คำแปล ammonium แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ammonium อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ammonium แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. ammonium [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แอมโมเนีย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ammonium mean?
The meaning of ammonium .
1. ammonium [noun]
Definition : the ion NH4 derived from ammonia
behaves in many respects like an alkali metal ion
Synonym : ammonium ion


ETdict.com, Copyright ©