คำแปล ammonium ion แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ ammonium ion อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

ammonium ion แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term ammonium ion was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does ammonium ion mean?
The meaning of ammonium ion .
1. ammonium ion [noun]
Definition : the ion NH4 derived from ammonia
behaves in many respects like an alkali metal ion
Synonym : ammonium


ETdict.com, Copyright ©