คำแปล animal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ animal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

animal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. animal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
Synonym : carnal, fleshly, physical
Antonym : spiritual,intellectual

2. animal [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับสัตว์
Synonym : animalistic, beastly, wild
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งเกิดจากสัตว์

3. animal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนที่หยาบคาย
คำที่เกี่ยวข้อง : คนที่โหดร้ายทารุณคล้ายสัตว์

4. animal [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สัตว์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does animal mean?
The meaning of animal .
1. animal [noun]
Definition : a living organism characterized by voluntary movement
Synonym : animate being, beast, brute, creature, fauna

2. animal [adjective]
Definition : marked by the appetites and passions of the body
Synonym : carnal, fleshly, sensual
ตัวอย่างประโยค
Animal instincts.
Carnal knowledge.
Fleshly desire.
A sensual delight in eating.
Music is the only sensual pleasure without vice.


ETdict.com, Copyright ©