คำแปล anniversary แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ anniversary อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

anniversary แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. anniversary [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การฉลองครบรอบปี
Synonym : commemoration, yearly celebration

2. anniversary [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วันครบรอบปี


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does anniversary mean?
The meaning of anniversary .
1. anniversary [noun]
Definition : the date on which an event occurred in some previous year (or the celebration of it)
Synonym : day of remembrance


ETdict.com, Copyright ©