คำแปล apologise แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ apologise อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

apologise แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. apologise [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แก้ต่าง
Synonym : apologize
คำที่เกี่ยวข้อง : แก้ตัว

2. apologise [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขอโทษ
Synonym : apologize
คำที่เกี่ยวข้อง : ขอขมา, ขอรับผิด, ขออภัย, ขอประทานโทษ, แสดงความเสียใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does apologise mean?
The meaning of apologise .
1. apologise [verb]
Definition : defend, explain, clear away, or make excuses for by reasoning
Synonym : apologize, excuse, justify, rationalise, rationalize
ตัวอย่างประโยค
Rationalize the child's seemingly crazy behavior.
He rationalized his lack of success.

2. apologise [verb]
Definition : acknowledge faults or shortcomings or failing
Synonym : apologize
ตัวอย่างประโยค
I apologized for being late.
He apologized for the many typoes.


ETdict.com, Copyright ©