คำแปล appointment แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ appointment อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

appointment แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. appointment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแต่งตั้ง
Synonym : designation, election, nomination

2. appointment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การนัดพบ
Synonym : meeting, assignment
คำที่เกี่ยวข้อง : การนัดหมาย

3. appointment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตำแหน่ง
Synonym : position, post
คำที่เกี่ยวข้อง : งาน

4. appointment [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does appointment mean?
The meaning of appointment .
1. appointment [noun]
Definition : the act of putting a person into a non-elective position
Synonym : assignment, designation, naming
ตัวอย่างประโยค
The appointment had to be approved by the whole committee.

2. appointment [noun]
Definition : a meeting arranged in advance
Synonym : date, engagement
ตัวอย่างประโยค
She asked how to avoid kissing at the end of a date.

3. appointment [noun]
Definition : (usually plural) furnishings and equipment (especially for a ship or hotel)
Synonym : fitting

4. appointment [noun]
Definition : a person who is appointed to a job or position
Synonym : appointee

5. appointment [noun]
Definition : the job to which you are (or hope to be) appointed
ตัวอย่างประโยค
He applied for an appointment in the treasury.

6. appointment [noun]
Definition : (law) the act of disposing of property by virtue of the power of appointment
ตัวอย่างประโยค
She allocated part of the trust to her church by appointment.


ETdict.com, Copyright ©