คำแปล artistry แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ artistry อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

artistry แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. artistry [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความสามารถในทางศิลปะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does artistry mean?
The meaning of artistry .
1. artistry [noun]
Definition : a superior skill that you can learn by study and practice and observation
Synonym : art, prowess
ตัวอย่างประโยค
The art of conversation.
It's quite an art.


ETdict.com, Copyright ©