คำแปล at all แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ at all อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

at all แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. at all [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ทั้งสิ้น

2. at all [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : ทั้งหมด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does at all mean?
The meaning of at all .
1. at all [adverb]
Definition : in the slightest degree or in any respect
Synonym : in the least, the least bit
ตัวอย่างประโยค
Are you at all interested? No, not at all.
Was not in the least unfriendly.


ETdict.com, Copyright ©