คำแปล at once แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ at once อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

at once แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term at once was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does at once mean?
The meaning of at once .
1. at once [adverb]
Definition : without delay or hesitation
with no time intervening
Synonym : directly, forthwith, immediately, instantly, like a shot, now, right away, straight off, straightaway
ตัวอย่างประโยค
He answered immediately.
Found an answer straightaway.
An official accused of dishonesty should be suspended forthwith.
Come here now!.

2. at once [adverb]
Definition : simultaneously
Synonym : at a time, at one time
ตัวอย่างประโยค
He took three cookies at a time.


ETdict.com, Copyright ©