คำแปล attach to แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ attach to อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

attach to แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. attach to [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ติดกับ
Synonym : affix to
คำที่เกี่ยวข้อง : ยึดกับ, ติดตรงที่

2. attach to [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เชื่อว่าเป็นของ

3. attach to [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ผูกมัด
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นส่วนหนึ่งของ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does attach to mean?
The meaning of attach to .
1. attach to [verb]
Definition : be present or associated with an event or entity
Synonym : accompany, come with, go with
ตัวอย่างประโยค
French fries come with the hamburger.
Heart attacks are accompanied by distruction of heart tissue.
Fish usually goes with white wine.
This kind of vein accompanies certain arteries.

2. attach to [verb]
Definition : be part of
Synonym : inhere in
ตัวอย่างประโยค
This problem inheres in the design.


ETdict.com, Copyright ©