คำแปล avail แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ avail อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

avail แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. avail [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้ประโยชน์
Synonym : use, utilize
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้ประโยชน์, เป็นคุณ

2. avail [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง : ความช่วยเหลือ

3. avail [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นประโยชน์
Synonym : use, utilize
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้ประโยชน์, เป็นคุณ

4. avail [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ให้ประโยชน์
Synonym : benefit, profit, assist
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้ประโยชน์, เป็นคุณ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does avail mean?
The meaning of avail .
1. avail [noun]
Definition : a means of serving
Synonym : help, service
ตัวอย่างประโยค
Of no avail.
There's no help for it.

2. avail [verb]
Definition : use to one's advantage
ตัวอย่างประโยค
He availed himself of the available resources.

3. avail [verb]
Definition : be of use to, be useful to
ตัวอย่างประโยค
It will avail them to dispose of their booty.

4. avail [verb]
Definition : take or use
Synonym : help
ตัวอย่างประโยค
She helped herself to some of the office supplies.


ETdict.com, Copyright ©