คำแปล avenue แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ avenue อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

avenue แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. avenue [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ถนนใหญ่
Synonym : street, boulevard, road
คำที่เกี่ยวข้อง : ถนนสายหลัก

2. avenue [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิธีการ
Synonym : way, method, mode
คำที่เกี่ยวข้อง : ลู่ทาง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does avenue mean?
The meaning of avenue .
1. avenue [noun]
Definition : a line of approach
ตัวอย่างประโยค
They explored every avenue they could think of.
It promises to open new avenues to understanding.

2. avenue [noun]
Definition : a wide street or thoroughfare
Synonym : boulevard


ETdict.com, Copyright ©