คำแปล awesome แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ awesome อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

awesome แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. awesome [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ดีเลิศ (คำสแลง)
Synonym : outstanding, wonderful, remarkable

2. awesome [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : น่าสะพรึงกลัว
Synonym : awe-inspiring, formidable
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งทำให้สะเทือนขวัญ, น่าหวาดเสียว

3. awesome [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : เยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง : ดีเลิศ, สุดยอด

4. awesome [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : สุดยอด
คำที่เกี่ยวข้อง : เจ๋ง, ดีเยี่ยม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does awesome mean?
The meaning of awesome .
1. awesome [adjective]
Definition : inspiring awe or admiration or wonder
Synonym : amazing, awe-inspiring, awful, awing
ตัวอย่างประโยค
New York is an amazing city.
The Grand Canyon is an awe-inspiring sight.
The awesome complexity of the universe.
This sea, whose gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul beneath.
Westminster Hall's awing majesty, so vast, so high, so silent.


ETdict.com, Copyright ©