คำแปล baptize แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ baptize อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

baptize แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. baptize [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำพิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์
Synonym : purify, immerse
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำพิธีตั้งชื่อในศาสนาคริสต์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does baptize mean?
The meaning of baptize .
1. baptize [verb]
Definition : administer baptism to
Synonym : baptise, christen
ตัวอย่างประโยค
The parents had the child baptized.


ETdict.com, Copyright ©