คำแปล be in charge of แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ be in charge of อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

be in charge of แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. be in charge of [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : จัดการ
คำที่เกี่ยวข้อง : ดูแล, รับผิดชอบ


The term be%in%charge%of was not found in English Dictionary , Please check your spelling and try again.

ETdict.com, Copyright ©