คำแปล beach แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ beach อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

beach แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. beach [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชายหาด
Synonym : shore, coast
คำที่เกี่ยวข้อง : ชายทะเล, หาดทราย

2. beach [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลากมาเกยหาด
คำที่เกี่ยวข้อง : เข้าจอดที่ชายหาด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does beach mean?
The meaning of beach .
1. beach [noun]
Definition : an area of sand sloping down to the water of a sea or lake

2. beach [verb]
Definition : land on a beach
ตัวอย่างประโยค
The ship beached near the port.


ETdict.com, Copyright ©