คำแปล before แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ before อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

before แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. before [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : ก่อน
Synonym : previous to
Antonym : after

2. before [conjunction, คำสันธาน]
คำแปล/ความหมาย : ก่อนหน้านี้เมื่อ
Synonym : sooner than
Antonym : after

3. before [conjunction, คำสันธาน]
คำแปล/ความหมาย : เร็วกว่า

4. before [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ก่อนหน้านี้

5. before [preposition, คำบุพบท]
คำแปล/ความหมาย : อยู่หน้า
คำที่เกี่ยวข้อง : หน้า, ตรงหน้า

6. before [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : อยู่ข้างหน้า
Synonym : in front of
Antonym : behind
คำที่เกี่ยวข้อง : อยู่หน้า


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does before mean?
The meaning of before .
1. before [adverb]
Definition : earlier in time
previously
Synonym : earlier
ตัวอย่างประโยค
I had known her before.
As I said before.
He called me the day before but your call had come even earlier.
Her parents had died four years earlier.
I mentioned that problem earlier.

2. before [adverb]
Definition : at or in the front
Synonym : ahead, in front
ตัวอย่างประโยค
I see the lights of a town ahead.
The road ahead is foggy.
Staring straight ahead.
We couldn't see over the heads of the people in front.
With the cross of Jesus marching on before.


ETdict.com, Copyright ©