คำแปล beloved แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ beloved อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

beloved แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. beloved [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นที่รัก
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่รักมาก

2. beloved [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่รัก
Synonym : dear
คำที่เกี่ยวข้อง : ขวัญใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does beloved mean?
The meaning of beloved .
1. beloved [noun]
Definition : a beloved person
used as terms of endearment
Synonym : dear, dearest, honey, love

2. beloved [adjective]
Definition : dearly loved
Synonym : darling, dear


ETdict.com, Copyright ©