คำแปล beta แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ beta อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

beta แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. beta [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อักษรตัวที่ 2 ของภาษากรีก (ตัวย่อคือ b)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does beta mean?
The meaning of beta .
1. beta [noun]
Definition : the 2nd letter of the Greek alphabet

2. beta [noun]
Definition : beets
Synonym : genus beta

3. beta [adjective]
Definition : second in order of importance
ตัวอย่างประโยค
The candidate, considered a beta male, was perceived to be unable to lead his party to victory.

4. beta [adjective]
Definition : preliminary or testing stage of a software or hardware product
ตัวอย่างประโยค
A beta version.
Beta software.


ETdict.com, Copyright ©