คำแปล bib แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bib อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bib แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bib [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผ้ากันเปื้อนของเด็ก
คำที่เกี่ยวข้อง : ผ้ากันเปื้อนของเด็ก, ที่กันเปี้อน

2. bib [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผ้าผืนเล็กๆ ใช้ผูกใต้คางเด็กเพื่อกันเปื้อน

3. bib [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนของผ้ากันเปื้อนที่ปกคลุมหน้าอก
Synonym : apron


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bib mean?
The meaning of bib .
1. bib [noun]
Definition : top part of an apron
covering the chest

2. bib [noun]
Definition : a napkin tied under the chin of a child while eating

3. bib [verb]
Definition : drink moderately but regularly
Synonym : tipple
ตัวอย่างประโยค
We tippled the cognac.


ETdict.com, Copyright ©