คำแปล bile duct แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bile duct อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bile duct แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

The term bile duct was not found in English - Thai Dictionary , Please check your spelling and try again.
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bile duct mean?
The meaning of bile duct .
1. bile duct [noun]
Definition : a duct formed by the hepatic and cystic ducts
opens into the duodenum
Synonym : common bile duct


ETdict.com, Copyright ©