คำแปล binding แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ binding อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

binding แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. binding [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่สัมพันธ์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does binding mean?
The meaning of binding .
1. binding [noun]
Definition : the capacity to attract and hold something

2. binding [noun]
Definition : strip sewn over or along an edge for reinforcement or decoration

3. binding [noun]
Definition : the act of applying a bandage
Synonym : bandaging, dressing

4. binding [noun]
Definition : one of a pair of mechanical devices that are attached to a ski and that will grip a ski boot
the bindings should release in case of a fall
Synonym : ski binding

5. binding [noun]
Definition : the protective covering on the front, back, and spine of a book
Synonym : back, book binding, cover
ตัวอย่างประโยค
The book had a leather binding.

6. binding [adjective]
Definition : executed with proper legal authority
ตัวอย่างประโยค
A binding contract.


ETdict.com, Copyright ©