คำแปล blanch แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ blanch อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

blanch แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. blanch [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ซีดสลด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does blanch mean?
The meaning of blanch .
1. blanch [verb]
Definition : turn pale, as if in fear
Synonym : blench, pale

2. blanch [verb]
Definition : cook (vegetables) briefly
Synonym : parboil
ตัวอย่างประโยค
Parboil the beans before freezing them.


ETdict.com, Copyright ©