คำแปล bless แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bless อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bless แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bless [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
Synonym : sanctify, hallow

2. bless [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อวยพร
คำที่เกี่ยวข้อง : อำนวยพร, ให้พร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bless mean?
The meaning of bless .
1. bless [verb]
Definition : give a benediction to
ตัวอย่างประโยค
The dying man blessed his son.

2. bless [verb]
Definition : confer prosperity or happiness on

3. bless [verb]
Definition : make the sign of the cross over someone in order to call on God for protection
consecrate
Synonym : sign

4. bless [verb]
Definition : render holy by means of religious rites
Synonym : consecrate, hallow, sanctify


ETdict.com, Copyright ©