คำแปล blink แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ blink อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

blink แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. blink [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กะพริบตา
Synonym : wink

2. blink [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระพริบตาเพื่อเอาบางสิ่งออกมา
คำที่เกี่ยวข้อง : กะพริบไล่น้ำตา

3. blink [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การกะพริบตา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does blink mean?
The meaning of blink .
1. blink [noun]
Definition : a reflex that closes and opens the eyes rapidly
Synonym : blinking, eye blink, nictation, nictitation, wink, winking

2. blink [verb]
Definition : briefly shut the eyes
Synonym : nictate, nictitate, wink
ตัวอย่างประโยค
The TV announcer never seems to blink.

3. blink [verb]
Definition : force to go away by blinking
Synonym : blink away, wink
ตัวอย่างประโยค
Blink away tears.

4. blink [verb]
Definition : gleam or glow intermittently
Synonym : flash, twinkle, wink, winkle
ตัวอย่างประโยค
The lights were flashing.


ETdict.com, Copyright ©