คำแปล booger แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ booger อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

booger แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. booger [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ขี้มูกแห้ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does booger mean?
The meaning of booger .
1. booger [noun]
Definition : an imaginary monster used to frighten children
Synonym : bogeyman, boogeyman, bugaboo, bugbear

2. booger [noun]
Definition : dried nasal mucus


ETdict.com, Copyright ©