คำแปล booty แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ booty อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

booty แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. booty [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ของที่ปล้นสะดมมา
Synonym : plunder
คำที่เกี่ยวข้อง : ของโจร

2. booty [slang, คำแสลง]
คำแปล/ความหมาย : ก้น
คำที่เกี่ยวข้อง : สะโพก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does booty mean?
The meaning of booty .
1. booty [noun]
Definition : goods or money obtained illegally
Synonym : dirty money, loot, pillage, plunder, prize, swag


ETdict.com, Copyright ©