คำแปล boring แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ boring อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

boring แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. boring [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : น่าเบื่อ
Synonym : dull
Antonym : interesting

2. boring [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเจาะ
คำที่เกี่ยวข้อง : การขุด

3. boring [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การขุดน้ำมัน
คำที่เกี่ยวข้อง : การเจาะน้ำมัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does boring mean?
The meaning of boring .
1. boring [noun]
Definition : the act of drilling
Synonym : drilling

2. boring [noun]
Definition : the act of drilling a hole in the earth in the hope of producing petroleum
Synonym : drilling, oil production

3. boring [adjective]
Definition : so lacking in interest as to cause mental weariness
Synonym : deadening, dull, ho-hum, irksome, slow, tedious, tiresome, wearisome
ตัวอย่างประโยค
A boring evening with uninteresting people.
The deadening effect of some routine tasks.
A dull play.
His competent but dull performance.
A ho-hum speaker who couldn't capture their attention.
What an irksome task the writing of long letters is.
Tedious days on the train.
The tiresome chirping of a cricket.
Other people's dreams are dreadfully wearisome.


ETdict.com, Copyright ©