คำแปล both แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ both อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

both แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. both [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ทั้งสอง
Synonym : dual

2. both [conjunction, คำสันธาน]
คำแปล/ความหมาย : เหมือนๆ กัน
คำที่เกี่ยวข้อง : เท่าๆกัน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does both mean?
The meaning of both .
1. both [adjective]
Definition : (used with count nouns) two considered together
the two
ตัวอย่างประโยค
Both girls are pretty.


ETdict.com, Copyright ©