คำแปล bowl แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ bowl อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

bowl แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. bowl [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชาม
Synonym : basin
คำที่เกี่ยวข้อง : โถ, เหยือก, ถ้วย, บาตร, ขัน

2. bowl [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนกลมของกล้องสูบยาเส้นสำหรับบรรจุยา

3. bowl [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลูกโบว์ลิ่ง

4. bowl [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เวที


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does bowl mean?
The meaning of bowl .
1. bowl [noun]
Definition : a round vessel that is open at the top
used chiefly for holding food or liquids

2. bowl [noun]
Definition : a concave shape with an open top
Synonym : trough

3. bowl [noun]
Definition : a dish that is round and open at the top for serving foods

4. bowl [noun]
Definition : the quantity contained in a bowl
Synonym : bowlful

5. bowl [noun]
Definition : a large structure for open-air sports or entertainments
Synonym : arena, sports stadium, stadium

6. bowl [noun]
Definition : a large ball with finger holes used in the sport of bowling
Synonym : bowling ball

7. bowl [noun]
Definition : a wooden ball (with flattened sides so that it rolls on a curved course) used in the game of lawn bowling

8. bowl [noun]
Definition : a small round container that is open at the top for holding tobacco
Synonym : pipe bowl

9. bowl [noun]
Definition : the act of rolling something (as the ball in bowling)
Synonym : roll

10. bowl [verb]
Definition : roll (a ball)

11. bowl [verb]
Definition : hurl a cricket ball from one end of the pitch towards the batsman at the other end

12. bowl [verb]
Definition : engage in the sport of bowling
ตัวอย่างประโยค
My parents like to bowl on Friday nights.


ETdict.com, Copyright ©