คำแปล braid แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ braid อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

braid แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. braid [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เปีย
Synonym : plait
คำที่เกี่ยวข้อง : ผมเปีย

2. braid [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เกลียว
คำที่เกี่ยวข้อง : เกลียวทอง

3. braid [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถัก (เชือก)
Synonym : knit, twine

4. braid [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ถัก (เปีย)

5. braid [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ประดับด้วยเกลียว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does braid mean?
The meaning of braid .
1. braid [noun]
Definition : a hairdo formed by braiding or twisting the hair
Synonym : plait, tress, twist

2. braid [noun]
Definition : trimming used to decorate clothes or curtains
Synonym : braiding, gold braid

3. braid [verb]
Definition : make by braiding or interlacing
Synonym : lace, plait
ตัวอย่างประโยค
Lace a tablecloth.

4. braid [verb]
Definition : decorate with braids or ribbons
ตัวอย่างประโยค
Braid a collar.

5. braid [verb]
Definition : form or weave into a braid or braids
Synonym : pleach
ตัวอย่างประโยค
Braid hair.


ETdict.com, Copyright ©