คำแปล branch แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ branch อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

branch แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. branch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สาขา
Synonym : office
คำที่เกี่ยวข้อง : แผนก

2. branch [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แตกแขนง
Synonym : spread
คำที่เกี่ยวข้อง : แตกกิ่ง

3. branch [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กิ่งก้านสาขา
คำที่เกี่ยวข้อง : แขน, ที่เท้าแขน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does branch mean?
The meaning of branch .
1. branch [noun]
Definition : a division of some larger or more complex organization
Synonym : arm, subdivision
ตัวอย่างประโยค
A branch of Congress.
Botany is a branch of biology.
The Germanic branch of Indo-European languages.

2. branch [noun]
Definition : a division of a stem, or secondary stem arising from the main stem of a plant

3. branch [noun]
Definition : a part of a forked or branching shape
Synonym : leg, ramification
ตัวอย่างประโยค
He broke off one of the branches.

4. branch [noun]
Definition : a natural consequence of development
Synonym : offset, offshoot, outgrowth

5. branch [noun]
Definition : a stream or river connected to a larger one

6. branch [noun]
Definition : any projection that is thought to resemble a human arm
Synonym : arm, limb
ตัวอย่างประโยค
The arm of the record player.
An arm of the sea.
A branch of the sewer.

7. branch [verb]
Definition : grow and send out branches or branch-like structures
Synonym : ramify
ตัวอย่างประโยค
These plants ramify early and get to be very large.

8. branch [verb]
Definition : divide into two or more branches so as to form a fork
Synonym : fork, furcate, ramify, separate
ตัวอย่างประโยค
The road forks.


ETdict.com, Copyright ©